Turisme Høyoppløst bilde
Redaktører:
Jens Kr. Steen Jacobsen, Kjersti Ruud Walaas
Utgivelsesår: 2017
264 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205499799

Turisme

Globale utfordringer

Fagboken som gir et innblikk i grunnleggende krefter som påvirker global turisme.
Pris 409,00

Boken klarlegger vesentlige spørsmål knyttet til hvordan man kan forstå turisme som et komplisert samfunnsfelt. Andre
temaer som tas opp, er turisme og bærekraftig utvikling, konflikter i reiselivet, forholdet mellom verter og gjester, turismens sosiokulturelle konsekvenser samt sentrale miljøutfordringer. Videre berøres aspekter knyttet til globalisering og det postmoderne.

Turisme: Globale utfordringer er en fascinerende introduksjon til et stort og internasjonalt kunnskapsfelt og gir et nytt og leservennlig overblikk fra et nordisk ståsted. Verket er relevant for studenter, næringsutøvere, planleggere, kulturforvaltere og andre med faglig interesse for turisme og reiseliv.

Bestill vurderingseksemplar

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris
589,00