Turisme Høyoppløst bilde
Redaktører: Arvid Viken
Papirbok
Utgivelsesår: 2001
224 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205287433

Turisme

Tradisjoner og trender

Boka er en antologi og tar for seg sentrale kulturfaglige temaer og drøfter hvordan reiselivet er en del av det kulturelle landskapet.
Pris 529,00

Men tilnærmingen er også den omvendte: turismefaglige problemstillinger som grunnlag for kulturfaglige analyser. Boka handler om turisme, men er like mye rettet mot å forstå fenomenet fra et samfunnsvitenskapelig som fra et spesifikt turismefaglig ståsted. Boka egner seg både for kulturinteresserte og turismeorienterte mennesker.