Barn i risiko Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2019
2. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205528253

Barn i risiko

Skadelige omsorgssituasjoner

Boken handler om barn og unge som lever i risiko; de som er utsatt for omsorgssvikt, mishandling, overgrep og utnyttelse.
Pris 719,00

Hva er de sikreste tegn på at barn utsettes for omsorgssvikt, seksuelle overgrep eller mishandles? Hva er gode prosedyrer for håndtering av barns skjebne når de er i alvorlig risiko? Hvorfor makter ikke enkelte omsorgspersoner å holde en minimumsstandard for omsorg for sine barn? Hvilken hjelp kan bidra til at familier går fra å være såkalte høyrisikofamilier til å kunne leve ordinære familieliv?

Denne 2. utgaven av Barn i risiko gir en oppdatering av forskningen på de mest risikoutsatte barn og unge. Forfatteren beskriver de viktigste risiko- og beskyttelsesfaktorene som påvirker barns og unges oppvekst og livskvalitet. Du finner praksisnære eksempler, konkrete sjekklister og forslag til tiltak som kan hjelpe barnet med å få en bedre omsorgssituasjon. Boka er nødvendig for alle som jobber med barn, unge, familier og voksne som har omsorg for barn.

"Barn i risiko er et imponerende oppslags-/inspirasjons- og kunnskapsverk." Les anmeldelsen på Forebygging.no. 

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris
889,00