Barn i utvikling Høyoppløst bilde
Redaktører:
Øyvind Kvello
Utgivelsesår: 2013
2. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205453814

Barn i utvikling

Ved å sette fokus på kvalitet kan barnehageansatte gi barn i barnehagen en sterk og positiv utvikling.
Pris 759,00

Denne boka tematiserer og drøfter teoretiske og praktiske aspekter ved kvaliteten i barnehagens praksis. Gjennom forskning, teori og eksempler viser forfatterne hvordan kvalitet i barnehagens innhold og praksis er knyttet til det enkelte barns utvikling. Noen av temaene som blir belyst er:

• personlighetsutvikling

• språkutvikling

• utviklingsstøttende samspill

• utvikling av motoriske ferdigheter

• betydningen av risikofylt lek

• sosialisering

Boken er en del av serien Barnas barnehage, hvor hensikten er å samle relevant og aktuell, forskningsbasert, men praksisnær kunnskap som belyser de utfordringer dagens barnehagelærere, foreldre og samfunn står overfor med tanke på barns utvikling og oppvekst i tiden de bruker i barnehagen.