Barnesamtaler 2. utgave Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2016
292 sider
2. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205473881

Barnesamtaler 2. utgave

Det anerkjennende samværet og samtalens betydning for barn med samspillsvansker

Hvordan kan vi bli bedre til å snakke med barn, ikke bare til dem?
Pris 469,00

Mange barn og unge strever med tanker og forestillinger knyttet til begivenheter i familien, i barnehagen eller skolen. Nyheter fra det store verdenssamfunnet kan også virke overveldende. Noen reagerer med redsel, frykt og utrygghet og kompenserer sine følelser med å utvikle en atferd som oppfattes som krevende og problematisk. Vi kaller dem ofte «atferdsvanskelige», der de opponerer, protesterer, argumenterer og bryter grenser. Felles for disse barna er at de trenger voksne som ser dem og er gode samtalepartnere, og som kan hjelpe dem til å uttrykke og forstå seg selv bedre.

Hvordan kan vi så i samhandling med barnet finne nøkkelen til deres ressurser og samarbeidsvilje? Kinge har arbeidet med barn og unge med spesielle behov i mange år, og har gjort seg viktige erfaringer med systematisk bruk av samtaler. I boken gir hun en praktisk og metodisk fremstilling av hvordan man kan komme i gang med og gjennomføre barnesamtaler. Hun argumenterer sterkt for at det er viktig å hjelpe barna så tidlig som mulig for å hindre at de utvikler større vansker. Boken inneholder mange nyttige beskrivelser av barns tanker og hvordan de selv opplever sin situasjon.

Dette er den andre utgaven av Barnesamtaler.