Flerspråklige barn med språkvansker og utviklingsforstyrrelser Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2020
254 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205524293

Flerspråklige barn med språkvansker og utviklingsforstyrrelser

Hvordan oppdage språkvanskene og tilrettelegge for flerspråklighet i barnehagen?

Boken handler om flerspråklige barn med språkvansker som har sammenheng med Downs syndrom, spesifikke språkvansker/ developmental language disorder og autismespekterforstyrrelser.
Pris 359,00

Bestill vurderingseksemplarer

Forfatterne formidler teori, forskning og ulike kartleggingsmetoder for å ruste barnehagelærere, spesialpedagoger og andre fagpersoner til å oppdage språkvansker hos flerspråklige barn så tidlig som mulig. Med riktig kunnskap kan barnehagepersonalet unngå å forveksle språkvanskene med utfordringer knyttet til barnets flerspråklige bakgrunn.

Boka beskriver ulike måter å tilrettelegge barnehagedagen på for at flerspråklige barn med språkvansker kan få oppleve likeverdig deltagelse og selvstendig kommunikasjon med andre barn og voksne i barnehagen.

Innholdsfortegnelse: 

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris