Gode rutinesituasjoner Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2019
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205528512

Gode rutinesituasjoner

Dette heftet handler om rutinesituasjoner i barnehagen, for eksempel ved måltider, i garderoben eller når barna skal skifte bleie.
Pris 199,00

Det er situasjoner der personalet skal gjennomføre en bestemt praktisk oppgave, men hvor det også er rom for kontakt og samspill mellom barn og voksne, og barna i mellom. Disse situasjonene er voksenstyrte og personalet har store muligheter for å påvirke hva som skjer. De kan støtte opp under barnas emosjonelle, sosiale og språklige utvikling, samt læring, hvis de har fokus på kommunikasjon og samspill i tillegg til det rent praktiske.

Det hender at samspillskvaliteten i rutinesituasjonene ikke er så god som man skulle ønske, og det kan derfor være en ide å rette større oppmerksomhet mot disse situasjonene. Gode rutinesituasjoner vil gi barna positive erfaringer og mestringsopplevelser mange ganger hver dag. Dette heftet presenterer teori om relasjoner og samspill, forskning på rutinesituasjoner og forslag til hvordan utviklingsfremmende samspill kan prege de ulike rutinesituasjonene. Den er ment som en inspirasjon til å reflektere over hvordan rutinesituasjonene er organisert og hvorvidt samspillskvaliteten fungerer godt nok, eller om den kan forbedres.

Heftet er en del av Dette vet vi om barnehagen : samlepakke 2

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris
239,00