Implementering av endringsarbeid i barnehagen (E-bok) Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2018
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205519114

Implementering av endringsarbeid i barnehagen (E-bok)

Implementering har fått stadig større oppmerksomhet i pedagogiske sammenhenger. I barnehagesektoren er dette et relativt nytt forskningstema.
Pris 369,00

Barnehagene i Norge deltar i stadig flere endringsprosjekter, både lokale og nasjonalt initierte. Målet med endringsforsøkene er å forbedre kvaliteten i praksisutøvelsen i barnehager. For å kunne gjennomføre endringene er ledelsen og de ansatte avhengig av implementeringskunnskap. Implementering handler om å omsette det forskningsbaserte innholdet i de ulike endringsprosjektene til praksis. Innholdet kan bestå av både nye teorier, strukturer og aktiviteter.

Boken presenter nyere forskning og teorier innen feltet. Implementering blir belyst og drøftet ut fra ulike innfallsvinkler som interaksjoner, kjernekomponenter, implementeringsdrivere, implementeringskvalitet, evaluering, ledelse, kollektive prosesser, systematisk observasjon, kritiske steg i implementeringsprosessen og utvikling av implementeringsplan.

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris