Implementering av endringsarbeid i barnehagen Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2018
212 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205519107

Implementering av endringsarbeid i barnehagen

Implementering har fått stadig større oppmerksomhet i pedagogiske sammenhenger. I barnehagesektoren er dette et relativt nytt forskningstema.
Pris 459,00

Barnehagene i Norge deltar i stadig flere endringsprosjekter, både lokale og nasjonalt initierte. Målet med endringsforsøkene er å forbedre kvaliteten i praksisutøvelsen i barnehager. For å kunne gjennomføre endringene er ledelsen og de ansatte avhengig av implementeringskunnskap. Implementering handler om å omsette det forskningsbaserte innholdet i de ulike endringsprosjektene til praksis. Innholdet kan bestå av både nye teorier, strukturer og aktiviteter.

Boken presenter nyere forskning og teorier innen feltet. Implementering blir belyst og drøftet ut fra ulike innfallsvinkler som interaksjoner, kjernekomponenter, implementeringsdrivere, implementeringskvalitet, evaluering, ledelse, kollektive prosesser, systematisk observasjon, kritiske steg i implementeringsprosessen og utvikling av implementeringsplan.

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris