Kartlegging av barns språk i tidlig alder (E-bok) Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2020
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205559196

Kartlegging av barns språk i tidlig alder (E-bok)

Boken gir innsikt i språkkartlegging som grunnlag for tidlig innsats og forebygging på helsestasjonen, i barnehagen, av barn som bruker alternativ og supplerende kommunikasjon, av barn som er flerspråklige og i PPT sitt arbeid.
Pris 379,00

En modell for kartlegging av språk blir presentert, og det gis en grundig innføring i ulike kartleggingsformer. Fremstillingen er forskningsbasert, men også praksisnær. Noen kapitler er beriket med case som illustrerer kartleggingsarbeidet i praksis på ulike arenaer. Forfatterne tematiserer også det viktige samarbeidet med hjemmet.

Bokas forfattere er spesialpedagoger, en helsesykepleier, en logoped og en pedagogisk psykologisk rådgiver. Flere av forfatterne arbeider med utdanning på høgskolenivå.

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris