Kroppslighet i barnehagen Høyoppløst bilde
Redaktører:
Ellen Beate Hansen Sandseter, Trond Løge Hagen, Thomas Moser
Utgivelsesår: 2018
472 sider
3. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205512214

Kroppslighet i barnehagen

Pedagogisk arbeid med kropp, bevegelse, mat og helse

Denne boken handler om betydningen av barns kropp, bevegelse og helse i tiden de tilbringer i barnehagen.
Pris 799,00

Bestill vurderingseksemplar

Forfatterne tematiserer og drøfter teoretiske og praktiske aspekter ved barns kroppslighet og viser hvordan barnehagen kan tilrettelegge for livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter for barna, i trygge og samtidig utfordrende omgivelser. Gjennom eksempler, teori og forskning viser forfatterne hvordan barns fysiske utfoldelse og kroppslighet er knyttet til det enkelte barns utvikling. Boken er særlig aktuell for fagområdene «barns utvikling, lek og læring», «natur, helse og bevegelse» og «kunst, kultur og kreativitet» i barnehagelærerutdanningen. Den er også relevant for ansatte i barnehagen og andre studieretninger med fokus på barns bevegelse, helse og utvikling.

Intensjonen med boken Kroppslighet i barnehagen er å samle relevant og aktuell, forskningsbasert men praksisnær kunnskap som belyser de utfordringer dagens barnehagelærere, foreldre og samfunnet står overfor med tanke på barns utvikling og oppvekst i tiden de bruker i barnehagen. En viktig hensikt er også å sette barna i fokus; hvordan de mestrer å nyttiggjøre seg av barnehagens hverdag på en positiv måte for sin egen utvikling.

 
Produktet finnes også i følgende varianter
Pris