Læringsmiljøet for de minste barna Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2014
32 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205459434

Læringsmiljøet for de minste barna

Dette heftet skisserer et barnehagedidaktisk perspektiv som bidrar til å skape et godt læringsmiljø i barnehagen
Pris 219,00

Heftet er en del av serien Dette vet vi om ... Barnehagen som består av praksisnære og praksisrettede hefter som gir kunnskap om aktuelle utfordringer i barnehagen.
Formålet med serien er å gjøre forskningsbasert kunnskap om pedagogisk arbeid lettere tilgjengelig for barnehagens ansatte og ledere.

Barnet utvikler seg gjennom relasjoner til både omsorgsgivere, venner og omverdenen.
Barnehagen som læringsmiljø er dermed først og fremst et miljø der barnet opplever samhørighet innenfor trygge rammer med empatiske omsorgsgivere som evner å planlegge og gjennomføre aktiviteter og samvær tilpasset barnets funksjonsnivå.

På den måten lærer og utvikler barnet seg. Dette heftet skisserer et barnehagedidaktisk perspektiv som bidrar til å skape et godt læringsmiljø i barnehagen.

Denne tittelen selges kun enkeltvis.