Oppvekstmiljø og sosialisering Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2012
256 sider
1. utgave
Bokmål/Nynorsk
ISBN/EAN: 9788205425187

Oppvekstmiljø og sosialisering

Presenterer sentrale begreper i sosialiseringsteori.
Pris 519,00

Boken viser betydningen av vennskap og å tilhøre et sosialt fellesskap. Den forklarer hvordan barnehager og skoler påvirker barns liv og utvikling. Boken gir innsikt i hvordan internasjonale konvensjoner og norske lovbestemmelser ivaretar barns behov, og innholdet i og kvaliteten på norsk oppvekst.

Oppvekst og sosialisering henvender seg til utdanninger der barns oppvekst, oppvekstmiljø og oppvekstvilkår er et tema, som utdanninger innenfor pedagogikk, psykologi og sosialfag. Den er også aktuell for alle som er interessert i barns oppvekstmiljø i Norge.