Praksisbarnehagen Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2017
192 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205491830

Praksisbarnehagen

En arena for læring

God praksisopplæring i barnehagelærerutdanningen forutsetter godt partnerskap mellom utdanningsinstitusjon, praksisbarnehage og student.
Pris 399,00

I denne boken bidrar erfarne fagfolk med profesjonsrettede drøftinger av sentrale tema for praksisopplæringen i barnehagen.

Det legges stor vekt på å belyse utfordringer barnehagelærere møter i en barnehage, og helhetlig læring og fagpersonlig dannelse står sentralt.

Denne forskningsbaserte antologien henvender seg til barnehagelærerstudenter, praksislærere, faglig ansatte i barnehagelærerutdanningen og forskere på barnehagefeltet.

Antologiens innhold(pdf, 20,86 kB) 
Innholdsfortegnelse(pdf, 74,28 kB)