Samhandling mellom barnehage, foreldre og barnevern Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2021
248 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205550513

Samhandling mellom barnehage, foreldre og barnevern

Tidlig innsats for barn i sårbare situasjoner

Hvordan kan barnehagen og barnevernet berike hverandre som samarbeidspartnere?
Pris 369,00

Bestill vurderingseksemplar

Hvorfor er det viktig at barnehagen, barnevernet og barnets foreldre skaper en god relasjon? Og hvilke kunnskaper, ferdigheter og verktøy trenger du som jobber i barnehage og barnevern for å ivareta barn og foreldre i risikosituasjoner? I denne fagfellevurderte boka belyser og drøfter Johannessen og Mikkelsen disse og nærliggende temaer.

For både Barnehagen og barneverntjenesten står barnets beste og barnets behov sentralt, men utover dette har barnehagen og barneverntjenesten ulike samfunnsroller og ulikt mandat. De er like fullt naturlige samarbeidspartnere i arbeidet med å gi et helhetlig tilbud til sårbare barn og foreldre. For å få dette til, er det nødvendig at personalet i barnehagen og barneverntjenesten utvikler sin samhandlingskompetanse i møte med hverandre og i møte med foreldrene.

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris