Samtaler og språklæring Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2020
192 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205521049

Samtaler og språklæring

Å lære norsk som andrespråk gjennom samtaler med ansatte i barnehagen

Vi lever alle med og gjennom språket. Barn som går i barnehagen, skal utvikle språklige ferdigheter som gjør at de kan mestre sin livsverden her og nå, og samtidig danne grunnlag for videre utvikling og læring.
Pris 329,00

Språklig utvikling forutsetter deltakelse i et sosialt fellesskap, og det er barnehagens oppgave å sørge for at flerspråklige barn får tilgang til fellesskap som kan gi god språklig utvikling.

Samtaler og språklæring handler om hva slags tilgang til norsk språk et flerspråklig barn får gjennom samtaler med ansatte og andre barn i barnehagen. Det er særlig ordforråd og tekststrukturer som vektlegges. Leseren får økt kunnskap om hva språk er, og om samtalens betydning for barns språkutvikling. Barnets egne valg og deltakelse i et språklig fellesskap med ansatte er et sentralt poeng.