Språkstimulerende læringsmiljøer Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2018
80 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205510333

Språkstimulerende læringsmiljøer

Barn trer inn i et språkmiljø fra det øyeblikk de blir født, og de er fra starten av avhengige av å møte voksne, foreldre og øvrig familie, som trekker dem inn i språklige samspill.
Pris 239,00

All læring, og ikke minst språktilegnelse, avhenger av gode, trygge relasjoner mellom voksne og barn. I denne boken presenteres forskningsbasert kunnskap om det som støtter og fremmer barns språktilegnelse i barnehagen. Barn i barnehagen kan ha svært ulike erfaringer med språk, og behovet for språklig støtte og stimulering varierer. Bokens tema dreier seg altså om spørsmålet: Hvordan stimuleres språktilegnelsen hos barn?

Heftet er en del av Dette vet vi om barnehagen : samlepakke 2

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris