Tidlig innsats i tidlig barndom Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2022
248 sider
2. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205553620

Tidlig innsats i tidlig barndom

Tidlig innsats for alle barn er et aktuelt tema i den pedagogiske debatten.
Pris 359,00

Denne boka omhandler tidlig innsats, og innholdet er særlig konsentrert omkring de yngste barna - fra spebarnstiden til og med barnehagealder.

Samlet representerer boka et bredt spekter av ulike synspunkt der hver stemme supplerer de andre.  

Boka er særlig aktuell som pensum innen studier som barnehagelærer, pedagogikk, spesialpedagogikk, psykologi, helse- og sosialfag, og for videreutdanninger på masternivå. Boka retter seg også mot ansatte i barnehage og skole, PPT, Statped og høgskole-/universitetssektoren.

Forskere med interesse for spørsmål knyttet til tidlig innsats, spesialpedagogikk, inkludering, lek og forebygging er også aktuelle målgrupper.

Andreutgaven har blitt oppdatert i henhold til nyere forskning samt endrede føringer fra myndighetene.

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris