Til barnas beste Høyoppløst bilde
Redaktører:
Ole Fredrik Lillemyr
Utgivelsesår: 2013
267 sider
1. utgave
Norsk, bokmål og nynorsk
ISBN/EAN: 9788205425552

Til barnas beste

Veier til omsorg og lek, læring og danning

Omsorg, lek, læring og danning utgjør bokas plattform.
Pris 609,00

Disse fire begrepene fra barnehagelovens formålsparagraf er likestilte, og sentrale oppgaver i barnehagen. 11 forfattere – alle opptatt av barn og barns hverdagsliv i barnehagen – behandler begrepene i en barnehagefaglig kontekst.

Hvorfor er disse begrepene så viktige? Barn trenger omsorg og har behov for å leke. Læring har fått større betydning etter at barnehagen ble en del av utdanningsløpet og innlemmet i Kunnskapsdepartementet. Danningsbegrepet gjelder hele utdanningsløpet – fra barnehage til universitet. Intensjonen med boka er å knytte bånd mellom disse begrepene.

Boken henvender seg til barnehagelærere og studenter i barnehagelærerutdanningen, og til andre som er engasjert i barnas beste.