Utviklingspsykologiske perspektiv på barns oppvekst (E-bok) Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2019
4. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205559219

Utviklingspsykologiske perspektiv på barns oppvekst (E-bok)

I Utviklingspsykologiske perspektiv på barns oppvekst viser Leif Askland og Svein Ole Sataøen nye tilnærminger til å forstå små barns oppvekst.
Pris 449,00

Denne fjerde utgaven presenterer aktuelle teorier og forsking om barns utvikling, lek, læring og danning. Boka er en kilde til kunnskap om barns helhetlige utvikling og samspill fra fødsel og fram til skolestart, og understreker bildet av barnet som aktør i sitt eget liv, i samspill med andre og verden omkring.

Innholdet er organisert etter livstema som representerer de store menneskelige utfordringene barn møter gjennom oppveksten. Hvordan barn opplever seg selv, samspill med andre og omverdenen forøvrig blir grundig behandlet og satt inn i en pedagogisk kontekst. Boka gir barnehagelæreren og barnehagelærerstudenten nyttige redskap for å kunne dokumentere barns utvikling og trivsel. Den gir bakgrunn for å kunne analysere og reflektere kritisk over profesjonelle og etiske utfordringer i pedagogisk arbeid med barns utvikling, lek, læring og danning.

Boka er godt knyttet opp til de målene som er skissert i barnehagelærerutdanningens kunnskapsområde «Barns utvikling, lek og læring».
 

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris