Allmenn musikkundervisning (E-bok) Høyoppløst bilde
Redaktører:
Jon Helge Sætre, Geir Salvesen
Utgivelsesår: 2022
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205570290

Allmenn musikkundervisning (E-bok)

- Perspektiver på praksis

Denne boken gir en praksisnær, erfarings- og forskningsbasert framstilling av allmennfaget musikk i grunnskolen.
Pris 489,00

Nye læreplaner, ny teknologi, nye aktører og framveksten av et flerkulturelt samfunn, fører til nye muligheter også for musikkundervisningen. Kapitlene i denne boka dekker et vidt spekter av temaer, formidlet gjennom eksempler, oppgaver og intervjuer som er relevante for musikklærerens arbeid. Forfatterne representerer ulike musikksyn og tradisjoner, og understreker nødvendigheten av å reflektere over egen praksis. Koblingen mellom teori og praksis, refleksjon og eksempler vil gi næring til god undervisningspraksis.
 
Boken består av tre deler: Første del har fokus på musikkopplevelse, estetikk og læring, læreplan, vurdering og mangfold. I den andre delen drøfter forfatterne hvordan ulike sjangre som folkemusikk, jazz, klassisk, pop og rock kan jobbes med i musikkundervisningen. Bokens siste del er viet praktisk arbeid med sang, spill, dans, lytting, komponering og IKT.

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris