Biologididaktikk for lærere Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2020
512 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205527935

Biologididaktikk for lærere

Boken er innrettet mot masterprogrammet for grunnskolelærere i naturfag og for lærere i naturfag.
Pris 749,00

Bestill vurderingseksemplar

Boka knytter an til samme forfatteres bok Biologi for lærere. Til sammen har disse to bøkene et stofftilfang og en innretning egnet for den som skal lære bort biologi som del av naturfaget til elever. Boka favner videre enn ren biologididaktikk, fordi den inneholder flere fyldige kapitler innen mer generelle naturfagdidaktiske tema. I tillegg er det kapitler som går konkret inn i undervisning av biologitema som er relevante etter læreplanen av 2020. Biologididaktikk for lærere er fagfellevurdert og alle kapitler viser til relevant forskningslitteratur.

Boka er bygget opp i to deler. Del én omfatter kapittel 1–11 og tar for seg et bredt spekter av generelle fagdidaktiske tema med biologi som utgangspunkt; slik som utforskende undervisning, dybdelæring, språk og representasjoner, læreplaner, læringsarenaer og vurdering. Del to består av kapittel 12–15 som er direkte knyttet til de fire hoveddelene av Biologi for lærere; naturens mangfold, cellebiologi, genetikk og fysiologi. Biologididaktikk for lærere kan naturligvis benyttes uavhengig av hva som er kilde til din biologifaglige kunnskap. Selv om de første elleve kapitlene om generelle naturfagdidaktiske tema søker å framstille disse temaene fra et biologisk ståsted, kan flere av disse kapitlene ha interesse også utover biologidelen av naturfaget.

Inngår i serien: Naturfag i skolen
Produktet finnes også i følgende varianter
Pris