Hvorfor musikk? Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2015
144 sider
3. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205487970

Hvorfor musikk?

En musikkpedagogisk idéhistorie

Øivind Varkøy presenterer i denne boken forskjellige filosofers, pedagogers og musikkoppdrageres begrunnelser for musikkens plass i pedagogisk virksomhet – fra Platon og Aristoteles, via Schiller, Den tyske ungdomsbevegelsen og Adorno, til vår egen tids Reimer og Elliott, Bjørkvold og Dale.
Pris 499,00

Varkøy viser hvordan ulike ideer har fått gjennomslag i norske læreplaner frem til i dag, og presenterer i bokens siste kapittel sin egen legitimeringstenkning knyttet til en diskusjon av den musikalske erfaringens egenverdi.