Didaktisk praksis 5. - 10. trinn Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2017
224 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205500617

Didaktisk praksis 5. - 10. trinn

Boka er skrevet for lærerstudenter i grunnskolelærerutdanning for 5. – 10. trinn, en masterutdanning som både skal være forsknings- og praksisrettet.
Pris 499,00

Boka består av kapitler som belyser ulike sider av det didaktiske arbeidet i fellesskolen. Den omhandler elevmangfoldet som lærere møter i skolen og belyser ulike sider ved planlegging og gjennomføring av undervisning for elever på 5.- 10. trinn.

Kapitlene er skrevet av ulike forfattere som har særlig kompetanse innenfor det tema som kapitlet omhandler. 

Didaktisk praksis 5. - 10. trinn bygger på boka Didaktisk arbeid (Lyngsnes & Rismark, 2014), som gir en innføring i didaktisk teori og praksis, men den kan også leses uavhengig av Didaktisk arbeid.