Flerspråklighet Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2021
304 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205548039

Flerspråklighet

til begeistring og besvær

Flerspråklighet fremstilles ofte som en ressurs, i politikk, medier, utdanning og forskning, gjerne uten at det vises hvordan, når eller for hvem det er en ressurs.
Pris 579,00

Bestill vurderingseksemplar

Denne boka presenterer og problematiserer «flerspråklighet som ressurs»-perspektivet. Den gir en samlet fremstilling av flerspråklighet både i et sosialt og kognitivt perspektiv, i en samtidig så vel som i en historisk sammenheng. Boka tar opp tilegnelse og bruk av flere språk, flerspråklighetens kognitive fordeler og flerspråklighet i familien, blant unge, i opplæringen, i medier, på arbeidsplassen og i offentlige rom. Flerspråklighet – til begeistring og besvær stimulerer til diskusjon og kritisk analyse av de komplekse offentlige samtalene om temaet.

Boka passer for alle som er interessert i å lære om flerspråklighet, for eksempel studenter, lærere og forskere. Den vil være aktuell på BA- og MA-nivå på en rekke utdanningsprogram der kunnskap om flerspråklighet er relevant, ikke minst i lærer- og lektorutdanningen.

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris
469,00