Førsteklasses skriving Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2020
208 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205534780

Førsteklasses skriving

Helhetlig skriveopplæring i første klasse

Læreplanen i norsk i LK20 slår fast at elevene skal få oppleve skriveopplæringen som meningsfull. Hvordan kan læreren få til dette i begynneropplæringen?
Pris 329,00

Bestill vurderingseksemplarer

Hva er meningsfull skriveopplæring for de yngste elevene? Førsteklasses skriving er en bok om hvordan læreren kan sette skriveopplæringen inn i meningsfulle og helhetlige sammenhenger i første klasse. Boka retter seg spesielt mot studenter som tar grunnskolelærerutdanning 1-7, men lærere som jobber med norskfaget i første klasse vil også kunne få påfyll av metoder og tips til hvordan skriveopplæringen kan gjøres meningsfull i begynneropplæringen.

Boka gir også verdifulle perspektiver til studenter på grunnskolelærerutdanning 5-10 som vil sette seg inn i begynneropplæring i skriving.

Inngår i serien: Begynneropplæring