Kan læring planlegges? Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2015
7. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205480865

Kan læring planlegges?

Boken gir teoretisk bakgrunnskunnskap for arbeid med læreplaner i norsk grunnskole.
Pris 559,00

Fremstillingen er fylt med konkrete henvisninger til LK06, Læreplan for Kunnskapsløftet, og gjør leseren kjent med denne læreplanen. Denne syvende utgaven omfatter nyere læreplanteoretiske aspekter og perspektiver, og den tar opp de siste årenes utdanningspolitiske dokumenter og andre bøker med tilknytning til LK 06.

Det er lagt opp at man kan jobbe aktivt med læreplanen samtidig som man leser boken. Boken har drøftingsoppgaver knyttet til ulike sider ved læreplanproblematikken både i den løpende teksten og som avslutning på hvert kapittel.