Kroppssyn gjennom historien Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2021
272 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205549876

Kroppssyn gjennom historien

og om vår tids kroppsidealer og kroppsfokus

Boken handler om kropp som sosiokulturelt fenomen, sett fra et historisk perspektiv og fra et samtidsperspektiv.
Pris 369,00

Denne boken handler om kropp som sosiokulturelt fenomen, sett fra et historisk perspektiv og fra et samtidsperspektiv. Med utgangspunkt i den greske myten om Narcissus og Platons hulelignelse, diskuterer forfatteren hvorvidt vi lever i en sekulær tid hvor kropp er blitt en av vår tids fremste identitetsprosjekter.

Boken er delt i to deler. I første del presenteres sentrale kroppssyn innenfor den vesteuropeiske idéhistorien. Med dette som bakteppe, drøftes det i andre del hvorvidt vi i dag dyrker perfekte kroppsbilder fra mote- og mediebransjen, uttrykt i form av strenge, disiplinerende kroppspraksiser. Det påstås at vi lever i en tid med sterkt fokus på kroppens ytre, som et resultat av den vestlige idéhistoriens dualistiske menneskesyn, hvor tanke og sjel oppfattes adskilt kroppen. Forfatteren presenterer sine synspunkter med kapitler som berører mediebransjen, den virtuelle og teknologiske samfunnsutviklingen, skjønnhetsmyten, seksualitet og normalitetstenkning om kropp.

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris