Sangglede og stemmebruk i skolen Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2024
334 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205598652

Sangglede og stemmebruk i skolen

Du husker sikkert en sang fra da du var liten? Vi mennesker har en iboende musikalitet, og sang er en viktig uttrykksform. Derfor er det avgjørende at du som lærer møter elevene dine med nettopp sang.
Pris 449,00

Denne boka er ment som hjelp til å innlemme sang i skolehverdagen. Her kan du lese om stemmen – både talestemmen og sangstemmen – som kanskje er det viktigste redskapet du har i samværet med elevene. Du vil bli inspirert til å lede sangaktiviteter, drive stemmelek og flerstemt sang.

Boka gir kunnskap om stemmen både som profesjonsfaglig verktøy og instrument. Du kan finne kapitler om sang og språkutvikling, og få tips til hvordan du kan bruke sang i ulike skolefag.

Elevene lærer både gjennom hodet og kroppen. Derfor finner du også et kapittel om sang og bevegelse. I tillegg inneholder boka kapitler om joik, digital teknologi, sangens kraft og muligheter, estetiske læringsprosesser, sang i tilrettelagt opplæring, sosiale fellesskap og inkludering.

Underveis får du en rekke praktiske tips til hvordan du kan bruke stemme og sang i skolehverdagen. Ved å følge QR-kodene i boka som leder til Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen, får du også tilgang til et stort digitalt ressursmateriale.

Bokas kapitler knytter seg opp til nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanning og læreplanverket for grunnskolen. Kapittelforfatterne er alle eksperter på sine områder og er ansatt på ulike lærerutdanningsinstitusjoner. 
 

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris