Sentrale livssyn Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2004
125 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205304109

Sentrale livssyn

Sentrale livssyn gir lesere god innsikt i idégrunnlaget og den historiske utviklingen for humanisme, naturalisme, kapitalisme, marxisme og eksistensialisme, og i viktige likheter og forskjeller mellom disse livssynene.
Pris 349,00

Leveringstid 2-3 uker (Print-on-Demand).

Per Bjørnar Grande viser deres relevans i dag, særlig i forhold til elever og skole. I denne verdivurderingen står rasjonalitet og nestekjærlighet sentralt. Forfatteren gir også en interessant presentasjon av sekulariseringens historie, der han viser at religion og livssyn er tettere vevd sammen enn hva man ofte tror.Boka henvender seg til studenter i lærerutdanning ved høgskoler og universitet og til lærere. Boka er også interessant lesning for andre som ønsker bedre innsikt om livssyn.