Utdanningsvalg Høyoppløst bilde
Redaktører:
Unni Høsøien, Lars Gunnar Lingås
Utgivelsesår: 2016
256 sider
1. utgave
Norsk, bokmål og nynorsk
ISBN/EAN: 9788205491793

Utdanningsvalg

- identitet og danning

Faget utdanningsvalg på ungdomstrinnet skal hjelpe ungdom til å finne ut ikke bare hva de vil bli, men også hvem de er.
Pris 569,00

De skal finne seg selv og forme sin identitet ut fra verdier og interesser. De skal gjøre livsvalg like mye som utdannings- og yrkesvalg. De skal evne å se seg selv som sosialt og kulturelt aktive samfunnsborgere. Og de skal finne muligheter i et mangfoldig samfunn i stadig endring. Skolens danningsmål er derfor helt sentrale i dette faget.

Boka inneholder 14 fagfellevurderte artikler som er tuftet på kunnskap og forskning innen karriereveiledning, pedagogikk, psykologi og helsefag. Den er delt i tre bolker:

1       Karrierelæring i et utdanningsløp gir grunnlagskunnskap i karrierelæring og karrierevalg i et helhetlig perspektiv.

2       Identitetsutvikling og danningsprosesser belyser betydningen av å møte hele mennesket når ungdom skal velge mål og mening med sine liv.

3       Møte med søkende unge formidler kunnskaper og erfaringer til yrkesutøvere som skal veilede, bidra og tilrettelegge for karrierelæring i skolens arbeid med faget utdanningsvalg og andre fag og temaer der elevenes identitet og framtidsvalg er i fokus.

Boka henvender seg til lærere og rådgivere som vil bidra til at skolens tilbud om karrierelæring settes i et helhetsperspektiv. Ikke minst er boka skrevet for dem som vil kvalifisere seg for denne viktige oppgaven.