Pensumbøker til grunnskolelærer 1-7 og 5-10

Vi gjør valget enkelt for deg som skal velge pensum for utdanning av grunnskolelærere. Her finner du et rikt utvalg fag- og pensumbøker til grunnskolelærerutdanningene i Norge innen norsk, engelsk, matematikk, klasseledelse, metode, oppgaveskriving, pedagogikk og elevkunnskap.

Bestill gratis vurderingseksemplar

Pedagogikk og elevkunnskap i lærerutdanningen

Matematikk og realfag for lærerutdanningen

Språkfag i lærerutdanningen

Tverrfaglige temaer i Fagfornyelsen

Alle utgivelser