Pensumbøker i matematikk og realfag til grunnskolelærer 1-7 og 5-10

Pensumbøkene ser på hvordan man kan tilrettelegge for god og utforskende matematikk- og realfagsundervisning som er godt tilpasset elevene. Alle bøkene har en praktisk tilnærming med rikt utvalg av eksempler og oppgaver som kan brukes i klasserommet.

Bestill vurderingseksemplar

Aktuelle bøker i matematikk og realfag 1-7 og 5-10