Pensumbøker i norsk for grunnskolelærer 1-7 og 5-10

Vi gjør valget enkelt for deg som skal velge pensum i norsk for grunnskolelærere. Gyldendal Akademisk tilbyr pensumbøker om hvordan man kan tilrettelegge for god og utforskende språkundervisning som er godt tilpasset elevene. Alle bøkene har en praktisk tilnærming med rikt utvalg av eksempler og oppgaver som kan brukes i klasserommet.

Bestill gratis vurderingseksemplar

Aktuelle bøker i norsk for grunnskolelærerutdanningen