Å forstå sosialisering Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2013
176 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205447080

Å forstå sosialisering

Om å forstå sosialisering og samfunnsvitenskapelig teori
Pris 499,00

Med utgangspunkt i sosiologi, psykologi, antropologi og livsløpsanalyse utvikler Ivar Frønes en forståelse av sosialisering, med vekt på det moderne kunnskapssamfunnet. Sosialisering handler om å forstå barn og unges utvikling og samspillet med det samfunnet de er en del av. Sosialisering dreier seg om dannelse av mening, om erkjennelse og om hvordan mennesker og samfunnet utvikler sitt potensiale.

Å forstå sosialisering henvender seg til alle som arbeider med barn og ungdom, som utdanner seg til slike yrker, eller som studerer samfunnsfag. Andre som ønsker å forstå sosialisering og samfunnsvitenskapelig teori på dette området, vil også ha stor nytte av denne boka.