Å skape gode relasjoner i skolen Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2012
58 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205423107

Å skape gode relasjoner i skolen

Dette heftet setter fokus på relasjonen mellom lærer og elev.
Pris 239,00

Relasjonen mellom elev og lærer kan betraktes som en av de meste undervurderte variablene innenfor undervisning og læring. Elever som opplever at de har lærere som anerkjenner, verdsetter og liker dem, har et klart bedre læringsutbytte i skolen enn de elevene som ikke har et godt relasjonelt forhold til sine lærere.

Elever som har en positiv relasjon til læreren, blir motivert til å yte en god arbeidsinnsats, samtidig som de vil ha bedre forutsetninger for å utvikle en god selvoppfatning i skolen. Dette heftet tar for seg hvor betydningsfulle disse relasjonene er, og det gis gode beskrivelser av hvordan læreren kan videreutvikle sine relasjoner til elevene.

Målgruppen for dette heftet er først og fremst lærere som arbeider på ulike nivå i grunnopplæringen.

Denne tittelen selges kun enkeltvis.

 

Inngår i serien: Dette vet vi om