Å være lærer i en mangfoldig skole Høyoppløst bilde
Redaktører:
Espen Schjetne, Thor-Andre Skrefsrud
Utgivelsesår: 2018
320 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205512252

Å være lærer i en mangfoldig skole

Kulturelt og religiøst mangfold, profesjonsverdier og verdigrunnlag

Elevgrunnlaget i skolen er mer sammensatt enn tidligere. Det utfordrer utdanningsfeltet til å øke bevisstheten om mangfold, aktivt motvirke fordommer og stereotypier, og til å utforske alternative læringsarenaer.
Pris 439,00

I boken rettes oppmerksomheten mot PEL-faget i et flerkulturelt samfunn. Gjennom sytten   kapitler søker erfarne forskere og lærerutdannere fra en rekke universiteter og høgskoler i Norge å belyse det flerkulturelle klasserommet fra ulike innfallsvinkler. Noen av kapitlene søker å fange inn barnets mangfoldige verden og mangfold i undervisning og skolehverdag. I andre kapitler rettes oppmerksomheten mot mangfold sett i lys av politikk og verdigrunnlag.

Viktige spørsmål som belyses i boken er:

  • Hva innebærer lærerkompetanse i et flerkulturelt og flerreligiøst samfunn?
  • Hvilke kunnskaper, holdninger og praksiser er sentrale i møte med en kulturelt - og religiøst mangfoldig elevgruppe?
  • Hvordan legge til rette for en undervisning som tar hensyn til elevenes mangfoldige erfaringer og forutsetninger?
  • Hvordan aktualiseres verdier og verdigrunnlaget i en mangfoldig skole?

Boken henvender seg til studenter i lærerutdanning, lærerutdannere, forskere og andre som er opptatt av mangfold og skole.

 
Produktet finnes også i følgende varianter
Pris