Aldring og læring Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2016
272 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205490901

Aldring og læring

Læring og utdanning har en sentral betydning for individuell velferd, lykke og livskvalitet. Hele livet.
Pris 499,00

Med et postmoderne perspektiv på aldring, der begrepet pensjonering er i ferd med å bli utdatert, beskriver Sigvart Tøsse hvorfor læring sent i livet har fått et økende omfang, blitt et politisk satsingsområde og et interessefelt for forskning.

Forfatteren gir en innføring i og analyse av det overlappende feltet mellom voksnes læring og gerontologi (eldrelæring eller utdanningsgerontologi) bygd på omfattende internasjonale empiriske og teoretiske studier.

Boka er sentral for alle som vil lære om og studere sosial aldring og livslang læring.