Barn og unge i midten Høyoppløst bilde
Redaktører:
Baard Johannessen, Torhild Skotheim
Utgivelsesår: 2018
376 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205498181

Barn og unge i midten

Tverrfaglig og tverretatlig arbeid i barn og unges oppvekst

I denne vitenskapelige antologien utforsker forfatterne grunnleggende aspekter ved det å få til godt samarbeid i skolen rundt barn og unge som opplever utfordringer.
Pris 579,00

Hvem utgjør laget rundt læreren og eleven når en felles innsats kreves av mange aktører? Hva kjennetegner godt tverrfaglig og tverretatlig samarbeid, og hvordan kan dette etableres?

Forfatterne stiller spørsmål om hvem aktørene er, og hva det betyr å jobbe tverrfaglig og tverretatlig. Med spisskompetanse fra hvert sitt fagfelt, drøfter forskere fra universitets- og høgskole-Norge hvordan profesjonsutøvere sammen kan bidra til å sikre barn og unge en god skole og et godt oppvekstmiljø. Et sentralt argument i antologien er at tverrfaglig og tverretatlig samarbeid krever felles forståelse og oppfølging fra flere aktører samtidig.

Hvert kapittel introduseres med et case slik at samarbeidet aktualiseres. De ulike case følges opp gjennom kapitlene. På den måten knyttes teori, forskning og praksis sammen slik at leseren får et realistisk innblikk i aktuelle problemstillinger. 

 
Produktet finnes også i følgende varianter
Pris