Bedre læring for alle elever Høyoppløst bilde
Redaktører:
Utgivelsesår: 2012
214 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205425842

Bedre læring for alle elever

Om skoler som har problemer med elever, og om elever som har problemer i skolen

Hva kan gjøres i skolen for å oppnå bedre læring for alle elever?
Pris 569,00

Leveringstid 2-3 uker (Print-on-Demand).

Forfatterne skriver om hva som kjennetegner skolen og ulike elevers læringsutbytte og hva som er spesielt med undervisningen de får i grunn- og videregående skole. De viser også hva læreren kan gjøre for å oppnå bedre resultater i skolen.

Mange elever sliter med læring i skolen samtidig som de har andre problemer i skolehverdagen. Dette ser vi blant ved annet at stadig flere elever mottar spesialundervisning. Elevenes utfordringer og problemer kan sees som et uttrykk for at både kvaliteten på spesialundervisningen og den vanlige undervisningen ikke er god nok.

Målgruppa for boka er lærere i både grunnskole og videregående opplæring og studenter i ulike lærerutdanninger.

Om forfatterne: Det er de ansatte ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) som har skrevet artiklene i denne boka. SePU er et forskningssenter som skal drive sitt arbeid i pedagogisk praksis og for praksis. Hensikten er å delta aktivt i barnehager og skoler for å utvikle kunnskap om hva som fremmer læring og utvikling hos barn og unge. SePU driver en rekke ulike forsknings- og utviklingsprosjekter på både kommunalt, fylkeskommunalt og statlig nivå i Norge, og senteret gjennomfører også flere prosjekter i Danmark.