Betydningen av hele meg Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2013
104 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205446793

Betydningen av hele meg

Om handlinger, holdninger og verdier hos de voksne i barnehagen

«Hvorfor gjorde jeg det?» har du kanskje spurt deg selv, i etterkant av en handling du ikke er stolt av.
Pris 369,00

Kunnskap om relasjoner, samspill, samhandling, empati, kommunikasjon, konfliktløsning og personal- og foreldresamarbeid står sentralt i utdanningen av barnehagelærere.

Betydningen av hele meg tar for seg hvordan holdninger og verdier påvirker handlingene våre, selv om vi ikke er oss disse bevisste. Det vi gjør, forteller omgivelsene mye om hvem vi er. Gjennom eksempler, drøftinger og refleksjonsoppgaver viser forfatteren oss hvor viktig det er at vi blir kjent med holdningene og verdiene våre, også de som er vanskeligere å kjenne på. En slik selvinnsikt kan øke bevisstheten vår rundt hvorfor vi handler som vi gjør – og gi oss et større handlingsrepertoar i møte med andre mennesker.

Boka retter seg mot studenter i barnehagelærerutdanningen og ansatte i barnehagen.