De likeverdige Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2006
272 sider
3. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205361058

De likeverdige

Om sosialisering og de jevnaldrendes betydning

Å vokse opp er læring og utvikling. Men hvor er barns viktige kilder til læring?
Pris 569,00

De likeverdigeviser at ikke bare i det moderne samfunn, med barnehager og skoler, men i hele menneskehetens historie, har barn–barn-kontakten vært en viktig kilde til læring og utvikling. Foreldre og familie er barndommens faste punkt, mens andre barn er de sentrale læremesterne i forhold til språk og sosial kompetanse.
 Ivar Frønes ser på menneskehetens evolusjon og historie fra et sosialiseringsperspektiv, men fokus er det moderne samfunnet og barn–barn-kontaktens betydning i det sammensatte komplekse samfunnet. Sentral i kontakten barn i mellom er at de er likverdige i forhold til hverandre. Dette skaper visse særegne premisser for læring og utvikling.
 Dette er tredje utgave av De likeverdige, den første kom ut i 1994. Denne nye utgaven er omarbeidet med sikte på å gripe forskningsfronten et stykke ut i det nye århundre. Mye er skjedd i forståelsen av forholdet mellom barn det siste tiåret.
 Boka henvender seg til forskere og studenter i samfunnsfag, lærer- og førskole- og barnevernspedagogutdanning og andre profesjoner som har med barn å gjøre. Den er også spennende lesning for foreldre og andre som er interessert i barn og deres utvikling.

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris
335,00