Den digitale lærergenerasjonen Høyoppløst bilde
Redaktører:
Aslaug Grov Almås, Brita Bjørkelo, Ingrid Helleve
Utgivelsesår: 2016
244 sider
1. utgave
Norsk, bokmål og nynorsk
ISBN/EAN: 9788205487673

Den digitale lærergenerasjonen

Utfordringer og muligheter

I Den digitale lærergenerasjonen spør forfatterne hvorfor det ser ut til å være vanskelig å endre undervisningsmønster i tråd med ønsker fra skiftende politiske myndigheter og skiftende teoriparadigmer.
Pris 499,00

Forfatterne setter søkelyset på kompleksiteten i lærerrollen og i undervisning og viser at nettopp denne kompleksiteten kan bidra til at teknologien brukes mindre enn forventet.

For den som ikke kjenner læreryrket fra innsiden, kan det virke enkelt å skape god undervisning. Tanker, verdier, holdninger og etiske vurderinger som ligger til grunn, er usynlige. Det samme er relasjonsbygging og kommunikasjon. Dette er forhold som blir utfordret og endret når lærere skal planlegge, gjennomføre og evaluere egen teknologistøttet undervisning. I denne boka – som ikke er ment som et innlegg i debatten for eller mot teknologi i skolen – blir de nye mulighetene som teknologien tilbyr undervisningen, framhevet og vektlagt. 

- Hvorfor blir ikke teknologi brukt til pedagogiske formål i klasserommet i den grad myndighetene ønsker? Kan det finnes andre årsaker enn at lærere mangler digital kompetanse?

- Hvordan påvirker teknologi kommunikasjonen og relasjonene mellom lærere og elever, og hvilke utfordringer og muligheter gir den?

- Hvilke nye etiske utfordringer står lærere overfor i det teknologitette klasserommet?

 
Produktet finnes også i følgende varianter
Pris