Den forløsende pedagogikken Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2014
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205431133

Den forløsende pedagogikken

Læringsvilkår som gjør gode skoler gode

Hvorfor blir gode skoler gode? Finnes det visse gjenkjennbare egenskaper som karakteriserer disse skolene? Og i så fall, er disse egenskapene overførbare slik at alle skoler kan bli gode skoler?
Pris 489,00

Edvard Befring beskriver i denne boka seks slike egenskaper, eller pedagogiske kvaliteter, som utgjør et sett med ideelle vilkår for barns læring og oppvekst. Forfatteren beskriver de pedagogiske kvalitetene ved hjelp av modellen «Den forløsende pedagogikken». Med denønsker han å vise hvordan skolen kan forløse og realisere barns store ressurser for læring, og gi inspirasjon til deg som har muligheter til å forme barns opplæringsvilkår.