Den inkluderende fellesskolen Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2014
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205462779

Den inkluderende fellesskolen

Hvordan utvikle lærerens kompetanse
Pris 459,00

Et viktig utdanningspolitisk mål, er at skolen skal inkludere alle barn og unge. Det innebærer at lærerne må legge til rette for relevante læringsmuligheter for elevene. Halvor Bjørnsrud drøfter innsiktsfullt hva dette innebærer i dagens skole, og han trekker de nære historiske linjene.
Drøftingene er knyttet til hvordan en kan fremme meningsfylt læring i kunnskapssamfunnet. Et annet viktig tema er hvordan en kan arbeide for å utvikle lærernes kompetanse til å gi elevene et godt opplæringstilbud. Forfatteren viser leseren betydningen av å være opptatt av en inkluderende fellesskole. Samtidig drøfter han viktige utfordringer disse idealene møter i dagens skole.

Boka henvender seg til forskere, skoleledere, lærere og studenter i lærerutdanning og annen pedagogisk utdanning.