Didaktisk arbeid Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2020
200 sider
4. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205535879

Didaktisk arbeid

Denne boka gir en innføring i didaktisk teori og praksis og er et redskap for å utvikle seg som lærer.
Pris 399,00

Bestill vurderingseksemplarer

Forfatterne retter oppmerksomheten mot opplæring i dagens samfunn. Boka er forskningsbasert, og forfatterne viser hvordan innsikt om læring inngår som et grunnlag i planlegging og gjennomføring av undervisning. Oppbyggingen av boka bidrar til at leseren utvikler kunnskap om hvordan didaktikken kan bli praktisk anvendbar i utforming av opplæring. Dette dreier seg også om å analysere og reflektere over undervisning og læring for å utvikle praksis. 

I denne fjerde utgaven av Didaktisk arbeid er alle kapitler revidert og oppdatert i tråd med gjeldende utdanningspolitiske føringer og nyere forskning og teoriutvikling.