Didaktisk praksis 1. - 7. trinn Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2017
232 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205500600

Didaktisk praksis 1. - 7. trinn

Boka er skrevet for lærerstudenter i grunnskolelærerutdanning 1. – 7. trinn, en masterutdanning som både skal være forsknings- og praksisrettet.
Pris 469,00

Boka består av kapitler som belyser ulike sider av det didaktiske arbeidet i den mangfoldige fellesskolen. Kapitlene er skrevet av ulike forfattere som har særlig kompetanse innenfor det tema som kapitlet omhandler.

Første del av boka omhandler elevmangfoldet som lærere møter i skolen.

Andre del belyser ulike sider ved planlegging og gjennomføring av undervisning for elever på barnetrinnet. 

Didaktisk praksis 1. – 7. trinn bygger på boka Didaktisk arbeid (Lyngsnes & Rismark, 2014), som gir en innføring i didaktisk teori og praksis, men den kan også leses uavhengig av Didaktisk arbeid.

 Anmeldelser:

Utdanning.no 30.11.2017

Utdanning.no 30.11.2017