Digital dømmekraft Høyoppløst bilde
Redaktører:
Bård Ketil Engen, Tonje Hilde Giæver, Louise Mifsud
Utgivelsesår: 2021
208 sider
2. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205554467

Digital dømmekraft

Internett og utbredelsen av sosiale medier har aktualisert nye komplekse etiske spørsmål og dilemmaer.
Pris 419,00

Bestill vurderingseksemplar

De nye digitale mediene med sine mange sosiale nettverk utfordrer også de statlige juridiske systemene. Lover og regler kommer ofte til kort i forsøket på å regulere en stadig økende digital global informasjonsflom, som ikke tar hensyn til landegrenser.

Denne situasjonen stiller store krav til enkeltmenneskets evne og kompetanse i å foreta vurderinger og gjøre riktige valg på Internett. Om denne situasjonen er vanskelig for voksne mennesker å håndtere, er den enda mer krevende for barn og unge.

Det er avgjørende at skolen sørger for at elevene får utviklet innsikt og kompetanse i hvordan man beskytter seg selv og andre i dette globale digitale landskapet. Digital dømmekraft består av artikler skrevet av forskere på feltet. Boken inneholder analyser og diskusjoner rundt sosiale, juridiske og etiske problemstillinger og omkostninger ved bruk av de digitale mediene, med et særlig blikk rettet mot skolens forpliktelse overfor barn og unge.

Boken er skrevet ut fra norske forhold og er en aktuell ressurs for dem som jobber i skolen, for forskere og studenter innen feltet.

Denne andre utgaven er oppdatert med hensyn til gjeldende lovverk og nye læreplaner.

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris
339,00