Eksamensrevolusjonen Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2019
184 sider
2. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205525146

Eksamensrevolusjonen

Råd og tips om eksamen og alternative vurderingsformer

Eksamen har en lang historie innenfor vårt utdanningssystem. Det samme har debatten om eksamen.
Pris 359,00
Midlertidig utsolgt, forventet tilgjengelig fra: 29. april 2019

Måler den det studentene har tilegnet seg av kunnskap og forståelse i faget – og i så fall, hvor godt? Debatten til tross, eksamen står fremdeles høyt i kurs og er ofte den foretrukne vurderingsformen når nye undervisningsprogram planlegges. Selv om vi vet at det eksisterer alternativer, og selv der vi kan ha grunn til å anta at andre vurderingsformer er mer hensiktsmessige. Når eksamen likevel blir valgt, kan det skyldes flere ting. Ikke minst usikkerhet knyttet til hvilke alternativer som eksisterer.

Del 1 i boka er en gjennomgang av noe av forskningen som kartlegger sammenhengene mellom vurderingsform og læring. Spørsmålet om valg av vurderingsform blir blant annet diskutert med henvisning til Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og i lys av læringsutbyttebeskrivelser.

I del 2 skisserer forfatteren 40 alternative vurderingsformer. Noen av disse ligger nær opp til dagens skriftlige og muntlige eksamen; andre representerer klare brudd med tradisjonell praksis, blant annet i form av digitale løsninger.