Eleven og skolens læringsmiljø Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2017
208 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205499010

Eleven og skolens læringsmiljø

- medvirkning og trivsel

I Eleven og skolens læringsmiljø løfter forfatteren fram verdien av elevens medvirkning og trivsel.
Pris 459,00

Forfatteren belyser sammenhenger mellom elevens motivasjon, medvirkning og trivsel, praksiser i skolens læringsmiljø og skolen som system. Forskningsbasert kunnskap på disse områdene vurderes som svært relevant for å ivareta elevens rettigheter etter barnekonvensjonens artikkel 3, Barnets beste, og artikkel 12, som gir barn rett til deltakelse og medvirkning. Forfatteren fremhever lærerprofesjonens ansvar for å sikre elevene et trygt og godt skolemiljø og for at skolens verdigrunnlag og brede formål får større betydning i skolens praksis.